Case study

W czerwcu 2014 rozpoczęto rozmowy z firmą Electronica Italiana odnośnie przeniesienia obsługi logistycznej spółki do Siechnic. Projekt wymagał szybkiego zwiezienia zapasów klienta z lokalizacji w Warszawie oraz magazynów znajdujących się we Włoszech. Jednocześnie klient założył uruchomienie, że po dwóch tygodniach od przyjęcia pierwszej dostawy rozpocznie realizowanie wysyłek do swoich odbiorców.

Po wnikliwym zbadaniu potrzeb logistycznych klienta, ustalono obsługę w zakresie: przyjęcie towaru, rozpaletowanie, składowanie, wydanie, logistykę zwrotów i reklamacji, wysyłkę towaru spedytorami obsługującymi firmę 3LP w kraju oraz zagranicą, etykietowanie, foliowanie. W celu szybkiego rozpoczęcia współpracy ustalono, że w pierwszej fazie kontrakt oparty będzie na zasadach oferty co znacznie skróciło czas rozpoczęcia operacji logistycznych. Pierwsze auta rozładowano w Siechnicach w październiku 2014, kolejno przejmując cały stan magazynowy klienta. Do końca roku przyjęto ponad 2.300 linii .

2.300 - tyle linii przyjęliśmy do końca 2014 roku.

Czas niezbędny do prawidłowego poznania indywidualnych potrzeb klienta był konieczny do sprawnego przeprowadzenia kontraktu oraz wymiany danych miedzy dwoma podmiotami.
Rozpoczęcie wydania towaru, zgodnie z pierwotnym planem, nastąpiło w listopadzie 2014, jednocześnie kontynuując proces przyjęcia towaru z magazynów klienta oraz bezpośrednio od dostawców klienta. Proces przebiegał w sposób płynny dzięki dwóm grupom roboczym, które osobno odpowiadały za wydanie  towarów do odbiorców oraz grupie odpowiedzialnej za przyjęcie towaru. Do końca roku 2014 wydano około 1.000 linii z wysyłką bezpośrednio do odbiorców klienta.

Jednym z wymogów klienta była pełna obsługa posprzedażna zleceń, dlatego też w dniu pierwszego wydania towaru przypisano dedykowanych pracowników do obsługi logistycznej zwrotów i reklamacji klienta – zgodnie z przyjętymi w ofercie standardami oraz czasem na wykonanie operacji logistycznych.

Rok 2014 zakończony został podsumowaniem pierwszych miesięcy współpracy w czym pomogły raporty tworzone zgodnie z wymogami klienta w czasie założonym w ofercie. Jednocześnie wraz z klientem rozpoczęto prace nad umową długoterminową zakładającą rozszerzenie katalogu świadczonych usług o przeprowadzenie procesu inwentaryzacji, usługi co-packingu, pakowania i zabezpieczania towarów wrażliwych.

W roku 2015 obsługa logistyczna odbywała się w sposób płynny, wydanych zostało około 7.500 linii z dostawą w 24h do klientów ostatecznych, przyjęciem około 3 tys. linii, magazynowanie towaru w ponad 2 tys. lokacji.

7.500 - tyle linii zostało wydanych do końca 2015 roku.
Założenia pierwotne istotne z punktu widzenia klienta : szybkie rozpoczęcie współpracy, możliwość współpracy na zasadach oferty, pełna obsługa logistyczna wraz z dostawą spedycyjną i obsługą posprzedażną oraz sprawna wymiana danych miedzy firmami.